Kokoomus on kansanliike – Helsingin Kokoomusyrittäjät ehdottavat jäsenten vaikutusvallan kasvattamista puolueessa Turun puoluekokoukselle

Helsingin Kokoomusyrittäjät r.y:n aloite Kansallinen Kokoomus r.p.n sääntömuutokseksi puoluekokoukselle 2018

 Esitys sääntölisäykseksi, puoluehallitusaloitteet

Kansallisen Kokoomuksen sääntöjen 3 luvun 12 pykälän mukaan puoluekokoukselle voivat aloitteita tehdä varsinaiset jäsenet. Samaisten sääntöjen 2 luvun 4 pykälän mukaan varsinaisia jäseniä ovat rekisteröidyt paikallis- ja teemayhdistykset, puolueen rekisteröidyt piirijärjestöt, puolueen valtakunnalliset rekisteröidyt liitot, puolueen valtakunnallisen liiton rekisteröidyt piirijärjestöt sekä rekisteröidyt kunnallis- ja aluejärjestöt. Henkilöjäseniä puolueella ei suoraan ole.

Puoluekokousaloitteita voidaan tehdä koko ajan, mutta niitä käsitellään kahden vuoden välein puoluekokouksessa, jossa aloitteeseen otetaan kantaa. Hyväksytyt aloitteet ovat periaatteessa puolueen toimijoita sitovia. Kahden vuoden odottelu nykymaailmassa on täysin kestämätön.

Käytännössä puoluekokousaloitteet eivät edes hyväksyttyinä johda yhtään mihinkään. Aloitteista on tullut pikemminkin ”on edes yritetty jotain” –kanava ja osaltaan kasvattavat puolueen henkilöjäsenten turhautumista puolueen erittäin hierarkiseen johtamiseen, jossa muutama henkilö puolueen johdossa johtaa puoluetta. Näin johdettuna Kokoomus ei ole kansanliike vaan harvainvaltainen puolue.

Helsingin Kokoomusyrittäjät esittävät, että puolueen sääntöihin lisätään määräys, että luonnollisten jäsenten joukko voi tehdä puoluehallitusaloitteita. Puoluehallitukselle osoitettavia aloitteita voivat tehdä puolueen varsinaisten jäsenten luonnollisten jäsenten ryhmä, jotka edustavat henkilömäärältään 1 % osuutta puolueeseen kuuluvien luonnollisten henkilöiden määrästä. Määrän vahvistaa vuosittain puoluehallitus. Puoluehallituksen tulee muodostaa Kokoomuksen virallinen kanta aloitteen perusteella laaditusta linjauksesta ja kaikkien puoleen toimijoiden tulee noudattaa linjausta ja puoluehallitus aktiivisesti seuraa linjausten noudattamista sekä tiedottaa aloitteen tekijöiden edustajalle linjauksen vaikutuksista. Edellä mainittu toiminta ja henkilömäärä aloitteen tekemiseen vastaavat pääpiirteissään Suomessa jo käytössä olevaa Kansalaisaloitetta, jossa ryhmä kansalaisia voi tehdä aloitteita eduskunnalle uusiksi laeiksi. Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen rakentamaan puoluehallitusaloitteiden tekemiselle teknisen ratkaisun

Helsingin Kokoomusyrittäjien mielestä Kokoomus on kansanliike, jossa myös kansanliikkeellä on valtaa poliittisen toiminnan ohjaamisessa ja on aika tuoda puolueen toimintaa 2000 –luvulle.

Hyväksytty Helsingin Kokoomusyrittäjien vuosikokouksessa 28.2.2018