arvonlisäveron alarajan nostaminen 50 000 euroon

Helsingin Kokoomusyrittäjien kannanotto: Henkilöyhtiöiden verotusta muutettava tukemaan yrittäjyyttä

Hallituksen tavoitteleman työllisyysasteen (72%) saavuttamiseksi tarvitsemme enemmän pienyrittäjiä etenkin palvelualalle. Toivottavaa on, että nämä yritykset kasvaisivat ja työllistäisivät myös muita työntekijöitä. Pienyrittäjät ovat alussa pääsääntöisesti yhden naisen tai miehen henkilöyhtiöitä. Liiketoiminnan kasvaessa myös yritysmuotoa voidaan muuttaa esim. osakeyhtiöksi.

Pienyritysten syntymistä tuetaan arvonlisäveron alarajan nostamiselle

Yritystoiminnan aloitusvaihe on täynnä haasteita. Arvonlisäveron alarajan nostamisella henkilöyhtiöissä esim. 50 000 euroon lisättäisiin aloitustoiminnan liikkumavaraa sekä annettaisiin selkeä kannustusviesti yritystoimintaa suunnitteleville tai aloittaville henkilöille. Toiminnan vakiintuessa ja kasvun alkaessa myös yritysmuoto jalostuu osakeyhtiöksi. Verottajan nykyisellä tulkinnan mukaan yhtiömuutos henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi ei aiheuta veroseuraamuksia ja elinkeinotoiminnan Y-tunnus säilyy ennallaan.

Palvelualan yrittäjillä ei myöskään ole merkittävästi kuluissa arvonlisäveroja, jotka he voisivat vähentää myynnin arvonlisäveroista. Näin ollen arvonlisävero on palvelualalla esim. pienyrittäjän tarjoamissa SOTE –palveluissa lisäkulu, joka nostaa asiakkaan maksamia hintoja kymmeniä prosentteja. Jokaisen tulisi muistaa, että palveluiden ostamisella on suoraan työllistävä vaikutus ja katsomme, että valtion tulisi tukea pienyrittäjien aloittavia palveluyrityksiä arvonlisäverohelpotuksin.

Eduskunnan tietopalvelun mukaan arvonlisäveron alarajan nostaminen 50 000 euroon pienentäisi valtion verotuloja vuosittain n. 310 M eurolla. Verotulojen pienentäminen voitaisiin kokoomusyrittäjien mielestä kattaa yli 4 000 miljoonan vuosittaisista yritystuista, jotka pääasiallisesti ovat verotukia. Kokoomusyrittäjät arvioivat, että arvonlisäveron alarajan nostaminen yhdessä henkilöyhtiöiden tuloverotuksen muuttamisen kanssa nostavat elinkeinotoiminnan aktiviteettiä mikroyrittäjissä.