Henkilöyhtiöiden tuloverotuksen siirtäminen hetkeen kun yrittäjä nostaa tuloa elinkeinotoiminnasta

Helsingin Kokoomusyrittäjien kannanotto: Henkilöyhtiöiden verotusta muutettava tukemaan yrittäjyyttä

Hallituksen tavoitteleman työllisyysasteen (72%) saavuttamiseksi tarvitsemme enemmän pienyrittäjiä etenkin palvelualalle. Toivottavaa on, että nämä yritykset kasvaisivat ja työllistäisivät myös muita työntekijöitä. Pienyrittäjät ovat alussa pääsääntöisesti yhden naisen tai miehen henkilöyhtiöitä. Liiketoiminnan kasvaessa myös yritysmuotoa voidaan muuttaa esim. osakeyhtiöksi.

Pienten (lv alle 50 000,-) Henkilöyhtiöiden progressiivinen pakkoverottaminen tulee lopettaa

Henkilöyhtiöissä syntynyt elinkeinotoiminnan tulos katsotaan yrittäjän henkilökohtaiseksi tuloksi joka kalenterivuosi. Elinkeinotoiminnan tuloksesta maksetaan vero progressiivisen ansiotulotaulukon mukaisesti vaikkei yrittäjä haluaisi nostaa koko tulosta palkkana vaan jättää osan elinkeinotoiminnan tuloksesta yritykseen liiketoimintaa kasvattamaan.

Mahdollistamalla elinkeinotoiminnan tuloksen verottamisen silloin kun yrittäjä nostaa sen yrityksestä omaan käyttöönsä tarjoamme pienille yrittäjille keinon kasvattaa puskureita tulevaisuuden investointeihin sekä liiketoiminnan kasvattamiseen. Yrityksen tulee kasvaa, jotta se pärjää kilpailussa. Pankkien kiristynyt luotonantopolitiikka korostaa entisestään tilikauden voiton roolia investointien rahoitustapana..

Elinkeinotoiminnan verottaminen silloin kun yrittäjä nostaa tulon omaan käyttöön mahdollistaisi myös osa-aikayrittäjyyden. Perinteisen työpäivän jälkeinen yrittäjyys elinkeinotoimintana ei nostaisi veroprosenttia palkan ja elinkeinotulon yhdistelmässä vaan elinkeinotoiminnan synnyttämiseksi sekä kasvattamiseksi voisi käyttää omaa työpanostaan.