Kotiin sairasta lasta hoitamaan jäävän mikroyrityksen työntekijän palkka yhteiskunnan vastuulle

 

Helsingin Kokoomusyrittäjät ry esitys Lappeenrannan puoluekokoukselle (2015)

Puoluehallitus on korostanut yrittäjyyden merkitystä tärkeänä osana kokoomuslaista aatemaailmaa. Lisäksi puoluehallitus on linjannut tukevansa yrittäjiä sekä yrittäjyyttä. Kokoomuksen keskeinen ohjenuora on, että työn tekemisen ja yrittäjyyden tulee olla kannustavaa.

Tilastojen mukaan Suomen 264 435 mikroyritystä (alle 9 henkilöä) työllistävät vain 360 459 henkilöä eli alle 1,4 henkilöä per yritys. Yrittäjän lisäksi siis alle yhden henkilön. Jos jokainen mikroyritys työllistäisi 0,2 henkilöä enemmän kuin nyt, se tarkoittaisi valtakunnallisesti n. 52 000 tuhatta uutta työpaikkaa. Palkkauspäätöksen tekee yrittäjä, joten päätösprosessi on tarvittaessa hyvinkin nopea.

Helsingin Kokoomusyrittäjät ry kerää jäseniltään konkreettisia syitä, jotka estävät tai nostavat yrittäjille työntekijän tai työntekijöiden palkkaamisen riskiä. Yksinyrittäjät ja mikroyrittäjät ovat nostaneet ensimmäisenä asiana esille sairasta lasta kotiin hoitamaan jäävän työntekijän palkan.

Nykymallissa työnantaja maksaa sairasta lasta kotiin hoitamaan jäävän työntekijän palkan. Mikroyrityksille riski on merkittävä. Yrittäjän pitää maksaa palkkaa sekä kotona olevalle työntekijälle että sijaiselle. Yrityksen henkilökunnasta 50 % on poissa. Taloudellinen riski on niin merkittävä, että ensimmäisen työntekijän palkkaaminen jätetään ennemmin tekemättä tai ostetaan satunnaista työvoimaa vuokratyöyrityksistä. Tämä saa aikaan työvoiman siirtymisen vuokratyöyrityksille, eikä kaikille työntekijöille sovi elämän rakentaminen vuokratyöyritysten lyhytaikaisille ja vaihtuville sopimuksille. Etenkin nuoret naiset ovat palkkaamattomuusvyöhykkeessä samaan aikaan kun perhekin pitäisi perustaa. Mikroyrityksissä ei myöskään ole samanlaisia tuurausvalmiuksia muiden työntekijöiden tekemänä kuin isommissa rmoissa.

Helsingin Kokoomusyrittäjät ry katsoo, että on kohtuutonta maksattaa yrittäjillä palkka, johon ei liity työsuoritetta. Nykyinen käytäntö kasvattaa myös palkkausriskin monesti liian suureksi. Samaan aikaan on itsestäänselvyys ja velvollisuus pitää lapsista hyvää huolta.

Edellä mainitun perusteella Helsingin Kokoomusyrittäjät ry esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että selvitetään ja selvityksen perusteella ryhdytään toimiin sairasta lasta kotiin hoitamaan jäävien mikroyritysten työntekijöiden palkanmaksu siirtämiseksi yhteiskunnan, esimerkiksi Kelan, vastuulle.

PUOLUEHALLITUKSEN VASTAUS:

Puoluehallitus kiittää erittäin tärkeästä aloitteesta työllistämiskynnyksen alentamiseksi sekä naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Halu selvittää sopivaa mallia vanhemmuuden kustannusten jakamisesta tasaisemmin ja selvitysten jälkeen toimiin ryhtyminen ovat selvästi Kokoomuksen tavoitteiden mukaisia.

Puoluekokous hyväksyi tehdyn aloitteen yksimielisesti.