SOTE –mallissa ei vapauteta yrittäjyyden yhteiskuntaa uudistavaa voimaa

Helsingin Kokoomusyrittäjät esittävät suuren huolensa, ettei SOTE –malli hyödynnä PK- yrityksiä sekä yrittäjiä kilpailun rakentajina.

 SOTE –keskuksen vähimmäiskoko 5000 asukasta sekä sen laaja palveluvalikoima pelaavat pienet yksityiset pois ja SOTE –keskuksia tulevat perustamaan isot toimijat ml. maakuntien omat liikelaitokset. Vaarana on ettei edes 5000 asukasta riitä vaan määrä nousee huomattavasti suuremmaksi.

”Pieniä yksityisiä saatetaan hyödyntää joissakin SOTE keskuksen tukitoiminnoissa kuten siivouksissa tai pitkiä kymmenen vuoden opintoja vaativissa erikoistoiminnoissa” Kokoomusyrittäjien puheenjohtaja Kirsi Sharma toteaa.

 Kilpailua olisi lisännyt todellinen asiakkaan valinnanvapaus asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin laajoilla käyttömahdollisuuksilla esim. Kelan ympärille rakennettuna.

”Jos maakunnan liikelaitos suostuu antamaan asiakkaalle palvelusetelin tai tekee henkilökohtaisen budjetin, voi asiakas ostaa palveluita yksityiseltä, edellyttäen että yksityinen pieni palveluntuottaja on päässyt mukaan maakunnan valitsemiin palveluntuottajiin” kertoo Kokoomusyrittäjien Jari Siiskonen.

 ”Ja kun maakunta maksaa viulut valtion rahoilla ja jos maksaja kiristää kukkaronnyörejä niin maakunta ei varmaankaan lomauta oman liikelaitoksen työntekijöitä vaan vähentää yksityiseltä ostamiensa palveluita” täsmentää Siiskonen.

Jokaisen yrittäjän kannattaa henkilökohtaisen terveydenhuollon osalta selvittää mahdollisuudet sairauskuluvakuutuksen ottamiseen sekä laatimaan työterveydenhoitosuunnitelman, jolloin sairauskuluvakuutuksen voi vähentää elinkeinotoiminnan tulosta. ”Vakuutuksen kanssa raha seuraa asiakasta eli yrittäjää ja yrittäjä voi valita mistä milloinkin terveydenhoitopalveluita ostaa eli aidosti kilpailuttaa” neuvoo Siiskonen.

Kokoomus on kansanliike – Helsingin Kokoomusyrittäjät ehdottavat jäsenten vaikutusvallan kasvattamista puolueessa Turun puoluekokoukselle

Helsingin Kokoomusyrittäjät r.y:n aloite Kansallinen Kokoomus r.p.n sääntömuutokseksi puoluekokoukselle 2018

 Esitys sääntölisäykseksi, puoluehallitusaloitteet

Kansallisen Kokoomuksen sääntöjen 3 luvun 12 pykälän mukaan puoluekokoukselle voivat aloitteita tehdä varsinaiset jäsenet. Samaisten sääntöjen 2 luvun 4 pykälän mukaan varsinaisia jäseniä ovat rekisteröidyt paikallis- ja teemayhdistykset, puolueen rekisteröidyt piirijärjestöt, puolueen valtakunnalliset rekisteröidyt liitot, puolueen valtakunnallisen liiton rekisteröidyt piirijärjestöt sekä rekisteröidyt kunnallis- ja aluejärjestöt. Henkilöjäseniä puolueella ei suoraan ole.

Puoluekokousaloitteita voidaan tehdä koko ajan, mutta niitä käsitellään kahden vuoden välein puoluekokouksessa, jossa aloitteeseen otetaan kantaa. Hyväksytyt aloitteet ovat periaatteessa puolueen toimijoita sitovia. Kahden vuoden odottelu nykymaailmassa on täysin kestämätön.

Käytännössä puoluekokousaloitteet eivät edes hyväksyttyinä johda yhtään mihinkään. Aloitteista on tullut pikemminkin ”on edes yritetty jotain” –kanava ja osaltaan kasvattavat puolueen henkilöjäsenten turhautumista puolueen erittäin hierarkiseen johtamiseen, jossa muutama henkilö puolueen johdossa johtaa puoluetta. Näin johdettuna Kokoomus ei ole kansanliike vaan harvainvaltainen puolue.

Helsingin Kokoomusyrittäjät esittävät, että puolueen sääntöihin lisätään määräys, että luonnollisten jäsenten joukko voi tehdä puoluehallitusaloitteita. Puoluehallitukselle osoitettavia aloitteita voivat tehdä puolueen varsinaisten jäsenten luonnollisten jäsenten ryhmä, jotka edustavat henkilömäärältään 1 % osuutta puolueeseen kuuluvien luonnollisten henkilöiden määrästä. Määrän vahvistaa vuosittain puoluehallitus. Puoluehallituksen tulee muodostaa Kokoomuksen virallinen kanta aloitteen perusteella laaditusta linjauksesta ja kaikkien puoleen toimijoiden tulee noudattaa linjausta ja puoluehallitus aktiivisesti seuraa linjausten noudattamista sekä tiedottaa aloitteen tekijöiden edustajalle linjauksen vaikutuksista. Edellä mainittu toiminta ja henkilömäärä aloitteen tekemiseen vastaavat pääpiirteissään Suomessa jo käytössä olevaa Kansalaisaloitetta, jossa ryhmä kansalaisia voi tehdä aloitteita eduskunnalle uusiksi laeiksi. Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen rakentamaan puoluehallitusaloitteiden tekemiselle teknisen ratkaisun

Helsingin Kokoomusyrittäjien mielestä Kokoomus on kansanliike, jossa myös kansanliikkeellä on valtaa poliittisen toiminnan ohjaamisessa ja on aika tuoda puolueen toimintaa 2000 –luvulle.

Hyväksytty Helsingin Kokoomusyrittäjien vuosikokouksessa 28.2.2018

Viini-ilta 2.2.2018 klo 18.00 – puhujana Mikael Jungner ** LOPPUUNMYYTY **

Tervetuloa viettämään viini-iltaa, tänä vuonna matkaamme Milanosta etelä Toscanaan.

Helsingin Kokoomusyrittäjien perinteinen viini-ilta pidetään perjantaina 2.2.2018 klo 18.00

Puhujana Mikael Jungner

Paikkana on Ajantieto Oy (Antinkatu 3 D, 7.krs 00100 Helsinki).

Osallistumismaksu 30 euroa sisältää viinin maistatuksen ja viineihin sopivia maistiaisia.

Sitovat ilmoittautumiset maksamalla 30 euroa/hlö Helsingin Kokoomusyrittäjät ry:n tilille FI67 5008 0550 0450 83, lisäksi ilmoittautuminen soile.tahvanainen(at)gmail.com tai soittamalla 0407305750, tällä varmistat paikkasi viini-illassa, paikkoja rajoitetusti.